X

Cyfrowa Szkoła - zgłoś się do nas po wniosek !
13.04.2012

Cyfrowa Szkoła - zgłoś się do nas po wniosek !

W marcu b.r. rozpoczyna się pilotażowy program rządowy "Cyfrowa szkoła". Dla kilkuset szkół podstawowych przeznaczone są środki na dotację na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m.in. tablic interaktywnych, wizualizerów czy projektorów.

Program zakłada wsparcie finansowe dla 400 publicznych szkół. Za 50 mln zł szkoły mają zostać wyposażone w sprzęt który ma być wykorzystywany w procesie nauczania. Pilotaż programu ma się odbyć w okresie od marca 2012 r. do czerwca 2013 r.

Program "Cyfrowa szkoła" jest częścią wieloletniego programu, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Do dnia 18.04.2012 dyrektorzy placówek oświatowych muszą złożyć do organu prowadzącego  wniosek o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz podać kalkulację i pomysł na wykorzystanie sprzętu.


Lista sprzętu objętego dofinansowaniem:

1. Przenośny komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla nauczyciela
2. Przenośny komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla ucznia
3. Urządzenie wielofunkcyjne
4. Drukarka
5. Skaner
6. Tablica interaktywna z systemem mocowania
7. Urządzenie i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji
8. System do zbierania i analizowania odpowiedzi
9. Projektor krótkoogniskowy
10. Głośniki
11. Kontroler WLAN
12. Punkt dostępowy
13. Router
14. Projektor multimedialny
15. Wizualizer
16. Ekran
17. Szafka do przechowywania z funkcją ładowania baterii

Dla każdej z wymienionych grup produktowych przedstawiamy Państwu nasze propozycje, kompleksowo spełniające Wasze potrzeby w ramach programu "Cyfrowa Szkoła".


Dane jakie powinien zawierać wniosek:

1. nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail;
2. informację, czy szkoła jest szkołą z obszarów wiejskich, miasta do 5000 mieszkańców lub z miasta powyżej 5000 mieszkańców;
3. przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV, V, VI w roku szkolnym 2012/2013;
4. przewidywaną liczbę nauczycieli uczących w klasach IV - VI, w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne w wykorzystaniem TIK, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6;
5. informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych w podziale na pomoce dydaktyczne, które będą uwzględnione do uzyskania funkcjonalności, zgodnie z § 4 ust. 2 oraz pozostały sprzęt i urządzenia;
6. informację o korzystaniu przez szkołę z narzędzi informatycznych wykorzystywanych do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą, w szczególności z elektronicznych platform edukacyjnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych, e-podręczników lub innych elektronicznych zasobów  edukacyjnych oraz z dziennika elektronicznego, lub o planach wprowadzania takich rozwiązań;
7. informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionych pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania-uczenia się;
8. informację o wybranym wariancie I albo II;
9. w przypadku, gdyby wniosek dotyczący wybranego wariantu nie został zakwalifikowany do objęcia wsparciem finansowym – informację o wyborze drugiego wariantu albo o odstąpieniu od udziału w programie;
10. kalkulację kosztów planowanego zakupu pomocy dydaktycznych;
11. wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.


Maksymalne kwoty wsparcia finansowego dla szkół w ramach programu "Cyfrowa szkoła":

1. dla szkół, w których uczy się do 100 uczniów (szkoły małe) – do 90 tys. zł
2. dla szkół, w których uczy się od 101 do 300 uczniów (szkoły średnie) – do 140 tys. zł
3. dla szkół, w których uczy się 301 i więcej uczniów (szkoły duże) – do 200 tys. zł

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w programie, bardzo prosimy o kontak z naszymi handlowcami, którzy prześlą wniosek o dofinansowanie w programie Cyfrowa Szkoła.


Informacje pochodzą ze strony Vidis S.A.
W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
22 848 15 01, 22 852 25 71, 22 853 03 37, 22 853 41 29


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl


X

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.